Οι Δικηγόροι ως Παράγοντες Απονομής Δικαιοσύνης – Οι περί Δικηγόρων Νόμοι

LAW 517Οι Δικηγόροι ως Παράγοντες Απονομής Δικαιοσύνης – Οι περί Δικηγόρων Νόμοι

Department : Law
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

LAW 516Ιατρικό Δίκαιο

Department : Law
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

LAW 515Η Εκπαίδευση Κρατουμένων – Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας – Εναλλακτική Πρόταση «Σωφρονισμού»

Department : Law
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

LAW 514Δίκαιο Ανηλίκων

Department : Law
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

LAW 513Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή

Department : Law
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

LAW 512Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Department : Law
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

LAW 511Δίκαιο Πληροφορικής και Διαδικτύου

Department : Law
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

LAW 510Το Κυπριακό Νομικό Σύστημα

Department : Law
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

LAW 509Δίκαιο Μετανάστευσης και Ασύλου

Department : Law
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

LAW 508Διεθνής Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Department : Law
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail
1 2 3

Search For Courses