Το Κυπριακό Νομικό Σύστημα

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 510

Τίτλος Μαθήματος:

Το Κυπριακό Νομικό Σύστημα

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τον τρόπο λειτουργίας του κυπριακού νομικού συστήματος , με την ιεράρχηση των δικαστηρίων  και με τη διάκριση των τριών εξουσιών.  Παράλληλα, οι φοιτητές εξοικειώνονται με την υπεροχή του δικαίου της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης