Τμήμα Νομικής

Τετραετές πρόγραμμα που οδηγεί στο πτυχίο Νομικής. Οι σπουδές στο Τμήμα Νομικής στοχεύουν να εφοδιάσουν τους φοιτητές από την Κύπρο, την Ελλάδα και άλλες χώρες με τις αναγκαίες γνώσεις των διαφόρων κλάδων του Δικαίου, να τους εξοικειώσουν με τη Νομική σκέψη και να τους καταστήσουν ικανούς να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν με επιτυχία τις νομικές διατάξεις.

 

Πρόγραμμα Σπουδών

Πτυχίο Νομικής (4 έτη)

Department Contact Info

Τμήμα Νομικής

4-6 Lamias Street, 2001 Nicosia – Cyprus
P.O.Box 28008, 2090 Strovolos,
Nicosia – Cyprus

+357 2244 1860

Mon – Fri 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

Social Info