Παιδαγωγικά

Σκοπός του Ειδικού Μεταπτυχιακού (MSc) Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΔΕ) είναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση σύγχρονης επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού μέσω απόκτησης γνώσεων και καλλιέργειας δεξιοτήτων, οι οποίες θα του επιτρέπουν να δρα αποτελεσματικά στο πλαίσιο της σχολικής τάξης και της σχολικής μονάδας εφαρμόζοντας αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και της μεθοδολογίας της διδασκαλίας αλλά και παράγοντας ο ίδιος νέες τεχνικές, απαραίτητες για την ευέλικτη προσαρμογή των θεωρητικά ζητουμένων στις εκάστοτε πραγματικές συνθήκες.

Πρόγραμμα Σπουδών

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (MSc) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΔΕ)

Department Contact Info

Παιδαγωγικά

4-6 Lamias Street, 2001 Nicosia – Cyprus
P.O.Box 28008, 2090 Strovolos,
Nicosia – Cyprus

+357 2244 1860

Mon – Fri 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

Social Info