Δίκαιο Μετανάστευσης και Ασύλου

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 509

Τίτλος Μαθήματος:

Δίκαιο Μετανάστευσης και Ασύλου

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Η μεταναστευτική / προσφυγική κρίση του 2015-16 έφερε στο προσκήνιο ζητήματα οριοθέτησης και προστασίας των ομάδων ανθρώπων που εισέρευσαν στα εδάφη της ΕΕ. Στόχος του μαθήματος είναι η οριοθέτηση των παραπάνω ομάδων και το πλαίσιο προστασίας τους.