Ιατρικό Δίκαιο

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 516

Τίτλος Μαθήματος:

Ιατρικό Δίκαιο

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών σε βασικές    έννοιες του ιατρικού δικαίου, της ιατρικής ευθύνης, της ενημερωμένης συγκατάθεσης του ασθενούς και του ιατρικού σφάλματος.