Οι Δικηγόροι ως Παράγοντες Απονομής Δικαιοσύνης – Οι περί Δικηγόρων Νόμοι

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 517

Τίτλος Μαθήματος:

Οι Δικηγόροι ως Παράγοντες Απονομής Δικαιοσύνης

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα ζητήματα που αφορούν τη φύση, τη λειτουργία και τα προβλήματα του δικηγορικού επαγγέλματος στα σύγχρονα συστήματα απονομής της δικαιοσύνης.