Η Εκπαίδευση Κρατουμένων – Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας – Εναλλακτική Πρόταση «Σωφρονισμού»

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 515

Τίτλος Μαθήματος:

Η Εκπαίδευση Κρατουμένων – Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Να γίνει συστηματική εισαγωγή των φοιτητών/τριών σε καινοτόμες προτάσεις σωφρονισμού.

Να κατανοήσουν τη λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και να βγάλουν συμπεράσματα για το αν μπορεί αυτό το είδος σωφρονισμού να βοηθήσει στην κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων.