Διεθνής Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 508

Τίτλος Μαθήματος:

Διεθνής Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Η σημασία που δίνει η διεθνής κοινότητα, τόσο σε οικουμενικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθιστά αναγκαία τη μελέτη τους, ιδιαίτερα σε ένα πεδίο – τη νομική επιστήμη- όπου η επίδραση του διεθνούς πλαισίου προστασίας (ΕΣΔΑ) αλλά και η επιρροή της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι καταλυτική.