Δίκαιο Ανηλίκων

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 514

Τίτλος Μαθήματος:

Δίκαιο Ανηλίκων

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος «Δίκαιο Ανηλίκων» είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την αντιμετώπιση του ανήλικου δράστη εγκλημάτων, τις ειδικές ποινικοδικονομικές προβλέψεις για τον ανήλικο κατηγορούμενο και την έκτιση των ποινών και μέτρων που επιβάλλονται, σε συνδυασμό με τη συναφή εγκληματολογική επεξεργασία της εγκληματικότητας των ανηλίκων.