Εργατικό Δίκαιο Ι (Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο)

LAW 244Εργατικό Δίκαιο Ι (Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο)

Department : Law
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

LAW 243Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ (Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα)

Department : Law
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

LAW 242Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ/1 (Προσωπικές Εταιρίες)

Department : Law
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

LAW 241Ποινικό Δίκαιο ΙΙ (Καταλογισμός – Ποινές)

Department : Law
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

LAW 240Ενοχικό Δίκαιο (Ειδικό Μέρος)

Department : Law
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

Search For Courses