Εργατικό Δίκαιο Ι (Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο)

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 244

Τίτλος Μαθήματος:

Εργατικό Δίκαιο Ι (Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο)

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος του εργατικού δικαίου Ι, είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα θέματα και τους θεμελιώδεις θεσμούς του συλλογικού εργατικού δικαίου.