Ποινικό Δίκαιο ΙΙ (Καταλογισμός – Ποινές)

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 241

Τίτλος Μαθήματος:

Ποινικό Δίκαιο ΙΙ (Καταλογισμός – Ποινές)

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια του προσωπικού αδίκου, του δόλου και της αμέλειας και του καταλογισμού της πράξης στην προσωπικότητα καθώς και με το σύστημα ποινών και μέτρων ασφαλείας.