ΝΟΜΙΚΗ (Πτυχίο – LL.B)

ΝΟΜΙΚΗ (Πτυχίο – LL.B)

Με ειδίκευση:

  • Κυπριακό Δίκαιο
  • Ελληνικό Δίκαιο

Γίνε μέρος της αλλαγής που θέλεις να δεις στο κόσμο

Στην εποχή που ζούμε, τα διάφορα νομικά προβλήματα και η εκ των πραγμάτων επιβαλλόμενη άμεση αντιμετώπισή τους, κατέστησαν τη νομική επιστήμη αναγκαιότητα η οποία όλο και περισσότερο  καταλαμβάνει δεσπόζουσα θέση στην καθημερινότητα μας.

Η πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων, ανεξάρτητα από την όποια μορφή  έχουν και τα συναφή προβλήματα που παρουσιάζονται, απαιτούν ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους αλλά συγχρόνως και την ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήματος της κοινωνίας.

Η κατοχή ενός πτυχίου Νομικής μπορεί να ανοίξει την πόρτα για πολλές και μοναδικές ευκαιρίες. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά, τo Philips University προσφέρει το Πτυχίο Νομικής (Bachelor of Laws, LL.B) το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) και το οποίο πιστοποιεί, πληροί και διασφαλίζει την ποιότητα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης η οποία παρέχεται από το Πανεπιστήμιο.

Το τετραετές πρόγραμμα σπουδών το οποίο προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα αποσκοπεί στο να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις αναγκαίες γνώσεις των διαφόρων κλάδων του Δικαίου αλλά και να τους εξοικειώσει με την Νομική σκέψη ούτως, ώστε να τους καταστήσει ικανούς να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν με επιτυχία τις νομικές διατάξεις.

Στο επίκεντρο του Philips University είναι πάντα ο φοιτητής, για αυτό και υιοθετεί φοιτητοκεντρική προσέγγιση ακολουθώντας μεθόδους διδασκαλίας που δεν αποσκοπούν απλά στην απόκτηση γνώσης αλλά στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων και δημιουργίας γνώσης. 

Γι’ αυτό και Τμήμα Νομικών Σπουδών του  Philips University  αποσκοπεί να δημιουργήσει νομικό κέντρο αριστείας έτσι, ώστε οι απόφοιτοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, για την άσκηση του επαγγέλματός τους και παράλληλα να εμποτιστούν με υψηλό αίσθημα ηθικής ευθύνης έναντι των ατόμων και  της κοινωνίας, γενικότερα. Το όλο εκπαιδευτικό πλέγμα είναι δομημένο  γύρω από τις καθιερωμένες κεντρικές  πανανθρώπινες αξίες. Επικεντρωμένο στον φοιτητή, είναι ισορροπημένο στους βασικούς άξονες της διδασκαλίας και της έρευνας.

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων προσαρμοσμένες στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής και κοινωνίας. Συνεπώς, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τις βάσεις για να εξοικειωθούν οι νομικοί επιστήμονες με τις νομικές προκλήσεις  της κοινωνίας και να καταστούν γνώστες της λειτουργίας των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συναφούς νομοθεσίας καθώς και την επίδρασή τους στο δίκαιο της χώρας που θα ασκούν το λειτούργημά τους.

Παράλληλα, το εν λόγω Πρόγραμμα Νομικής δίδει την ευκαιρία  για την απόκτηση βαθιάς γνώσης σε σχέση με την ερμηνεία, και την εφαρμογή των κανόνων δικαίου αλλά και την πολυεπίπεδη σημασία και επίδραση των εν λόγω κανόνων στη ζωή των ανθρώπων.

Συγκεκριμένα. το Philips University προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο παρέχει στους αποφοίτους του:

  • Την δυνατότητα να κάνουν τη νομική-θεσμική διαφορά. Οι νομικές σπουδές θα βοηθήσουν τους φοιτητές να ασχοληθούν επαγγελματικά με θέματα τα οποία τους ενδιαφέρουν (όπως θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας, διακρίσεων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων κτλ).
  • Δεξιότητες ζωτικής σημασίας. Το πτυχίο Νομικής προσφέρει στους φοιτητές του τη δυνατότητα να αναπτύξουν μια σειρά δεξιοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για την επαγγελματική ενασχόληση τόσο σε νομικής φύσεως δραστηριότητες όπως την ικανότητα ερμηνείας σύνθετων πληροφοριών, ερευνητικών δεξιοτήτων, δημιουργία επιχειρημάτων και διαπραγμάτευση, όσο και μη ακραιφνώς νομικών θεμάτων- προβλημάτων.
  • Μεταβιβάσιμες δεξιότητες ζωής. Το πτυχίο Νομικής του Philips University παρέχει στους αποφοίτους του όλα τα απαραίτητα θεμέλια και προσόντα ούτως, ώστε να εργαστούν σε διάφορους τομείς του Νομικού επαγγέλματος. Παρόλα αυτά στα πλαίσια του πτυχίου οι φοιτητές εφοδιάζονται και με πολλές μεταβιβάσιμες δεξιότητες που τους καθιστούν ελκυστικούς για πολλούς εργοδότες διαφόρων περιοχών εργασίας.

Συνακόλουθα, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να λειτουργήσουν δικά τους νομικά γραφεία ή και  εργοδοτηθούν σε νομικά επαγγέλματα  ή και να στελεχώσουν δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις παντός δραστηριότητος.

Πέραν τούτου, το πτυχίο Νομικής στην Κύπρο αλλά και σε άλλες χώρες αποτελεί προσόν και συμπεριλαμβάνεται στα σχέδια υπηρεσίας/ καθηκοντολόγιο  πολλών οργανικών θέσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι φοιτητές  του Philips University αποκτούν εξαιρετικές εμπειρίες μέσω  της δημιουργίας υγιούς, ασφαλούς και ενθαρρυντικού μαθησιακού περιβάλλοντος καθώς και μέσω της ανάπτυξης, σε συνεργασία με ακαδημαϊκό προσωπικό, μαθησιακού περιβάλλοντος που βελτιώνει την επίδοση τους.

Με βάση των πιο πάνω, οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους επιλέγοντας το MBA διάρκειας 18 μηνών το οποίο προσφέρεται από το Philips University και στην αγγλική αλλά και ελληνική γλώσσα το οποίο δίνει δυνατότητα κατεύθυνσης σε τρεις τομείς αναλόγως με τον τομέα ενδιαφέροντος του φοιτητή:

  • Γενική Διοίκηση
  • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
  • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας