Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Συμβουλευτική στον Τομέα των Εξαρτήσεων

Αυθεντική Πηγή:
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Συμβουλευτική στον Τομέα των Εξαρτήσεων από Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε)

Συμβουλευτική στον Τομέα των Εξαρτήσεων, με δυο κατευθύνσεις

  1. Κατεύθυνση στη Συμβουλευτική της Πρόληψης των Εξαρτήσεων
  2. Κατεύθυνση   στη Συμβουλευτική Παρεμβάσεων στις Εξαρτήσεις

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Συμβουλευτική στον Τομέα των Εξαρτήσεων απευθύνεται πρωτίστως σε εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας, ερευνητές, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνικούς επιστήμονες και σε άλλους, ευαίσθητους ως προς τη θεματολογία, επιστήμονες.

Η διάρκεια σπουδών του προγράμματος είναι 18 μήνες και για να αποδοθεί o τίτλος σπουδών απαιτείται όπως ο κάθε φοιτητής συμπληρώσει συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η Ελληνική. Το Πρόγραμμα έχει ήδη πιστοποιηθεί από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ) με έγκριση έναρξης το Εαρινό Εξάμηνο του 2022.

Το Πρόγραμμα προσφέρεται με την εξ αποστάσεως μεθοδολογία και ολοκληρώνεται μέσα σε τρία (3) εξάμηνα. Σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στο κάθε εξάμηνο του πρώτου έτους προφέρονται τέσσερα (4) μαθήματα συν πρακτική άσκηση, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται διατριβή επιπέδου μάστερ.

Η πρακτική άσκηση υλοποιείται στις θεραπευτικές δομές και στα οικεία προγράμματα πρόληψης, όπου παρέχονται, κατά κύριο λόγο, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Κύπρο και Ελλάδα

Ανάμεσα στους στόχους Προγράμματος είναι:

  • η προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών,
  • η υιοθέτηση από τους φοιτητές ηθικής επαγγελματικής ταυτότητας, η οποία να καθοδηγεί το έργο τους ως επαγγελματίες και ως ερευνητές,
  • η ενσωμάτωση ακαδημαϊκών, ερευνητικών και επαγγελματικών πεδίων της συμβουλευτικής ψυχολογίας στη βάση απόκτησης γνώσεων και εμπειρίας,
  • η απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, οι οποίες αφορούν στην εφαρμογή της Συμβουλευτικής τόσο στην πρόληψη όσο και στις παρεμβάσεις απεξάρτησης.

Το Πανεπιστήμιο Philips ευελπιστεί να καταστεί Κέντρο Αριστείας στη Συμβουλευτική των Εξαρτήσεων, με στόχο οι απόφοιτοι του Προγράμματος να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματός τους και παράλληλα να ενεργούν με υψηλό αίσθημα ηθικής ευθύνης έναντι των ατόμων και της κοινωνίας, γενικότερα.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Απαραίτητη είναι η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδας ή της  Κύπρου, ή ισότιμου και αντίστοιχου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου για την αποτελεσματική απόκριση των απαιτήσεων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Δίδακτρα

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι €9.000, και παρέχεται υποτροφία ύψους 50%, για τους υποψήφιους που εγγράφονται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022. 

Αιτήσεις Εγγραφής

Οι αιτήσεις για εγγραφή υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του Philips University , στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://philipsuni.ac.cy/application-form/

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με το Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποτείνονται-

  • α) στην κ. Ελένη Κωνσταντίνου, Philips University, Email: eleni.con@philipsuni.ac.cy, τηλέφωνο +357 22 441 860 ή
  • β) στον κ. Ανδρέα Παυλάκη, E-mail: [email protected], τηλέφωνο +357 99 314 033.