Συνεργασία του Philips University με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

Στο πλαίσιο της σύστασης στο Philips University πανεπιστημιακού κέντρου αριστείας στην εκπαίδευση και έρευνα στη Συμβουλευτική με έμφαση στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ηγεσίας του Philips University με την ηγεσία της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η σύναψη συνεργασίας της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου με το Philips University στον τομέα της εκπαίδευσης και έρευνας στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

Στην εν λόγω συνεργασία περιλαμβάνεται και το πρωτοποριακό εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Συμβουλευτική στον Τομέα των Εξαρτήσεων (MSc) με δυο κατευθύνσεις, στη Συμβουλευτική Πρόληψης των Εξαρτήσεων και στη Συμβουλευτική Παρεμβάσεων στις Εξαρτήσεις. Το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών του Philips University, που είναι το μοναδικό στο είδος του στην Κύπρο και ένα από τα ελάχιστα που προσφέρονται στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, έχει ήδη αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ), και θα αρχίσει να  προσφέρεται από το Εαρινό Εξάμηνο 2022 τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Επίσης, ενημερώθηκε η ΑΑΕΚ ότι η υπηρεσία υποτροφιών του Philips University, ως προσφορά προς την κοινωνία, θα χορηγήσει υποτροφίες ύψους 50% των διδάκτρων σε όσους/ες ξεκινήσουν τις σπουδές τους στο πρόγραμμα σπουδών Συμβουλευτική στον Τομέα των Εξαρτήσεων (MSc) κατά το Εαρινό εξάμηνο 2022.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν από πλευράς της ΑΑΕΚ ο Πρόεδρος Χρίστος Μηνά και ο Εκτελεστικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Στυλιανού, και από πλευράς του Philips University o Πρόεδρος Φίλιππος Κωνσταντίνου, ο Αντιπρόεδρος Ανδρέας Γρ. Ορφανίδης και ο Κοσμήτορας Ανδρέας Παυλάκης.