To Πανεπιστήμιο Philips στην εποχή της πανδημίας

ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΥΖΑΛΗ*

Όταν τον περασμένο Μάρτιο ο κορονοϊός άρχισε να φτάνει και να μεταδίδεται στις χώρες της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής, της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Ωκεανίας, μπροστά στα πανεπιστήμια, διεθνώς, παρουσιάστηκαν διάφορες προκλήσεις που αφορούσαν ζητήματα υγιεινής, διακίνησης φοιτητών και προσωπικού, διαβίωσης των φοιτητών στις εστίες τους, αναπροσαρμογής διοικητικών διαδικασιών, ακύρωσης ή αναβολής συνεδρίων και οργάνωσης διάφορων μορφών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ήδη από τις αρχές Απριλίου τα μισά πανεπιστήμια παγκοσμίως είχαν αναπτύξει διάφορα συστήματα και πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Και παρόλο που η περιστασιακή εξ αποστάσεως διδασκαλία σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη συμβατική διδασκαλία (που γίνεται στις αίθουσες διδασκαλίας και στα αμφιθέατρα), εντούτοις, υπό τις περιστάσεις της πανδημίας, αυτή θεωρήθηκε μια καλή λύση για την ολοκλήρωση του εξαμήνου και προαγωγή στο επόμενο έτος ή την αποφοίτηση των φοιτητών, μέσω μιας αυστηρά ελεγχόμενης διαδικασίας εξετάσεων εξ αποστάσεως.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η περιστασιακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί με κανένα τρόπο να υποκαταστήσει την πραγματική λειτουργία ενός πανεπιστημίου, η οποία δεν εξαντλείται μόνο στην προσφορά υψηλής ποιότητας διδασκαλίας αλλά περιλαμβάνει τη συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα για την παραγωγή νέας γνώσης, τη λειτουργία  βιβλιοθήκης και υποστηρικτικών ψηφιακών προγραμμάτων, τις υπηρεσίες στήριξης των φοιτητών του και τη συνολική προσφορά του στην κοινότητα.

Όπως αναμενόταν, η εξ αποστάσεως προσφορά μαθημάτων δεν έλυσε όλα τα προβλήματα των πανεπιστημίων, τα οποία πλήγηκαν από την πανδημία του κορονο’ι’ού. Στη Βρετανία, για παράδειγμα, που είναι η πλέον πληγείσα χώρα στην Ευρώπη από την πανδημία, τα πανεπιστήμια έχουν υποστεί σημαντικότατες απώλειες εσόδων από τη στέγαση (πολλοί φοιτητές έφυγαν από τις εστίες τους νωρίτερα), τα συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις.

Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι τα βρετανικά πανεπιστήμια από το επόμενο Σεπτέμβριο λειτουργήσουν είτε κανονικά, με φυσική παρουσία φοιτητών, είτε λόγω σημαντικού αριθμού κρουσμάτων υποχρεωθούν να προσφέρουν μαθήματα μέσω διαδικτύου, η προοπτική μεγάλου ποσοστού βρετανών και ξένων φοιτητών να αναβάλουν την έναρξη των σπουδών τους ή να διακόψουν τις σπουδές τους για ένα χρόνο, θα προκαλέσει σημαντική μείωση στα έσοδά τους, η οποία υπολογίζεται να κυμανθεί γύρω στο 20% – 30%. Κατά συνέπεια το ακαδημα’ι’κό έτος 2020 – 2021 θα είναι μια πολύ δύσκολή χρονιά τόσο για τα βρετανικά όσο

και τα αμερικανικά πανεπιστήμια για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Ευτυχώς, μέχρι στιγμής, τέτοιες καταστάσεις δεν αντιμετωπίζουν τα κυπριακά πανεπιστήμια.

Στην εποχή της πανδημίας το ακαδημα’ι’κό και διοικητικό προσωπικό του ιδιωτικού Πανεπιστημίου Philips, κάτω από τη συνεχή καθοδήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου κ. Φίλιππου Κωνσταντίνου, υπέβαλε στο Φορέα ΔΙΠΑΕ και κατάφερε να εξασφαλίσει την αξιολόγηση – πιστοποίηση των ακόλουθων σύγχρονων, ποιοτικών και ανταγωνιστικών προγραμμάτων σπουδών: Corporate Finance with Corporate Governance (MSc), Business Studies (BA), Accounting and Finance (BA), Computing and Information Technology (BSc) και Public Relations and Communication (BA). Η γλώσσα διδασκαλίας όλων των προγραμμάτων είναι η αγγλική.

Tο Πανεπιστήμιο Philips αποτελεί ένα νέο, σύγχρονο πανεπιστήμιο, η λειτουργία του οποίου ανοίγει νέους ορίζοντες και σηματοδοτεί νέα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση της Κύπρου. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει ιδιόκτητη πανεπιστημιούπολη στο κέντρο της Λευκωσίας, σύγχρονες εγκαταστάσεις και υλικοτεχνική υποδομή. Τα προγράμματα σπουδών του είναι  προσαρμοσμένα στη σύγχρονη εποχή και στη διδασκαλία ακολουθείται η φοιτητοκεντρική προσέγγιση. Το Πανεπιστήμιο προάγει την επιστημονική και επαγγελματική ανέλιξη των φοιτητών του και την εργοδότηση των αποφοίτων του. Προωθεί την αριστεία στη διδασκαλία, στην έρευνα και στην προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο. Είναι στελεχωμένο με διεθνούς κύρους διδακτικό – ερευνητικό προσωπικό και το διοικητικό του προσωπικό διακρίνεται από την γρήγορη ανταπόκριση στα προβλήματα των φοιτητών και την αποτελεσματική τους εξυπηρέτηση.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους απευθύνω κάλεσμα προς όλους τους κύπριους υποψήφιους φοιτητές να εμπιστευτούν για τις σπουδές τους το Πανεπιστήμιο Philips, το οποίο δημιουργεί νέες πραγματικότητες στην κυπριακή ανώτατη εκπαίδευση, προσφέροντας προγράμματα σπουδών  με ακαδημαϊκή αριστεία, σε ένα ποιοτικό, φοιτητοκεντρικό και ασφαλές περιβάλλον.   

Εμείς στο Πανεπιστήμιο Philips ευελπιστούμε ότι το νέο ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 θα αρχίσει κανονικά από το Σεπτέμβριο, με προσφορά προς τους φοιτητές μας αποκλειστικά συμβατικής διδασκαλίας και εκπαίδευσης, με όρους φυσικής συνύπαρξης στην πανεπιστημιούπολή μας διδασκόντων και διδασκομένων. Γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι η διδασκαλία είναι μια σύνθετη διεργασία, διαπροσωπική και κοινωνική, η οποία περιλαμβάνει πολλαπλά επίπεδα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, τα οποία διευκολύνονται κυρίως από τη φυσική παρουσία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας ή το αμφιθέατρο. Όμως στην περίπτωση οποιουδήποτε αρνητικού σεναρίου σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας, το Πανεπιστήμιο είναι έτοιμο να  προσφέρει διαδικτυακά τα συμβατικά του προγράμματα ή ανάλογα με τις εξελίξεις, να προσφέρει

συνδυασμό συμβατικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα στις υποδομές της πληροφορικής τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο και στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας του προσωπικού, μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία όλες αυτές τις προκλήσεις.     

*Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού στο Πανεπιστήμιο Philips, πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας