Σεμινάριο με θέμα: «Εξαρτήσεις: Κατάσταση στην Κύπρο και Συμβουλευτική Αντιμετώπισης»

Το Philips University, σε συνεργασία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, το ΚΕΝΘΕΑ, το Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο, ως ακολούθως:

Τίτλος: «Εξαρτήσεις: Κατάσταση στην Κύπρο και Συμβουλευτική Αντιμετώπισης»

Ημερομηνία και Ώρα: Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022, 9:00 πμ – 1:00 μμ (Θα ακολουθήσει γεύμα)

Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο, Philips University, Λαμίας 4-6, 2001 Λευκωσία

Στο Σεμινάριο θα αναλυθεί η παρούσα κατάσταση και θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με τις εξαρτήσεις στην Κύπρο, και οι τρόποι πρόληψης, παρέμβασης και θεραπείας που προσφέρονται. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η Συμβουλευτική στο φαινόμενο αυτό που ταλαιπωρεί την κοινωνία μας γενικά, και ιδιαίτερα την οικογένεια και το πιο ευάλωτο μέρος της κοινωνίας μας, εφήβους και νεολαία.  Στο Σεμινάριο, πέραν των εισηγήσεων και συζήτησης, θα λειτουργήσει και βιωματικό εργαστήρι.

Η συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα.