Προκήρυξη Θέσεων Επισκεπτών-Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Το Philips University είναι αδειοδοτημένο και πλήρως αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία μετά από Ιδρυματική, Τμηματική και Προγραμματική αξιολόγηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ).

Το Πανεπιστήμιο προκηρύσσει θέσεις επισκεπτών – μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, οποιασδήποτε βαθμίδας), στα ακόλουθα  γνωστικά αντικείμενα: Παθολογική Νοσηλευτική Ι. Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ, Φαρμακολογία για Νοσηλευτές, Πληροφορική Υγείας, Πρώτες βοήθειες, Συστήματα Υγείας, Ολική Ποιότητα στη Νοσηλευτική, Φροντίδα Ηλικιωμένων, Υγιεινή Διατροφή και Νοσηλευτική, Προγραμματισμός Νοσηλευτικής Φροντίδας, Συμβουλευτική Ομάδων και Αποκατάσταση Εξαρτημένων Ατόμων και Εργαλεία Αξιολόγησης στις Εξαρτήσεις. 

Για όλες θέσεις απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα και άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού σε ηλεκτρονική μορφή (conphil@philipsuni.ac.cy) τα ακόλουθα:

(α)       Επιστολή / Αίτηση

(β)       Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με λεπτομερή στοιχεία που αφορούν στην αναγνωρισμένη διεθνώς ακαδημαϊκή, ερευνητική, διοικητική εμπειρία και προσφορά στην κοινωνία.

(γ)        Τρεις συστατικές επιστολές

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των πιο πάνω είναι η 7η Ιανουαρίου, 2024.