Προκήρυξη 4 θέσεων επισκεπτών – μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού,  στο Τμήμα Νοσηλευτικής.

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το Philips University είναι αδειοδοτημένο και πλήρως αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία μετά από Ιδρυματική, Τμηματική και Προγραμματική αξιολόγηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ).

Το Πανεπιστήμιο προκηρύσσει τέσσερις θέσεις επισκεπτών – μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, οποιασδήποτε βαθμίδας)  στο Τμήμα Νοσηλευτικής, στο γνωστικό πεδίο της Νοσηλευτικής. Ειδικότερα στα  γνωστικά αντικείμενα Διαπολιτισμικής Νοσηλευτικής, Παιδιατρικής Νοσηλευτικής, Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Ανατομίας & Φυσιολογίας για Νοσηλευτές, Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.  Για όλες θέσεις απαιτείται άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού σε ηλεκτρονική μορφή (conphil@philipsuni.ac.cy) τα ακόλουθα:

(α)       Επιστολή / Αίτηση

(β)       Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με λεπτομερή στοιχεία που αφορούν την

αναγνωρισμένη διεθνώς ακαδημαϊκή, ερευνητική, διοικητική εμπειρία και προσφορά στην κοινωνία.

(γ)        Τρεις συστατικές επιστολές

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των πιο πάνω είναι η 26η Ιανουαρίου, 2023.

 

Philips University

Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού

Λαμίας 4-6
2001 Στρόβολος
Λευκωσία
Email: [email protected]         
Web: https://philipsuni.ac.cy/