Μικρασιατική Καταστροφή & Δωδεκάνησα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ PHILIPS ΔΡ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Μικρασιατική Καταστροφή & Δωδεκάνησα

29 Οκτωβρίου, 2023, Ώρα 17:00 – 20:30