ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ PHILIPS UNIVERSITY ΩΣ ΟΜΟΤΑΓΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ο Διαπανεπιστημιακός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του στις 3 Δεκεμβρίου 2021, αναγνώρισε το Philips University ως ΟΜΟΤΑΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ. Ως εκ τούτου, το Philips University ως πανεπιστήμιο, και οι τίτλοι σπουδών που απονέμει (Πτυχία, Μάστερ και Διδακτορικά) τυγχάνουν της ίδιας αναγνώρισης στην Ελλάδα όπως και τα Ελληνικά Πανεπιστήμια της ημεδαπής.

Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Philips University αισθάνεται περήφανη για την καταξίωσή της αυτή, και ευχαριστεί θερμότατα την Ελληνική Δημοκρατία και ιδιαίτερα τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για αυτή την αναγνώριση.