ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (4 χρόνια / 240 ECTS, Πτυχίο, Εξ αποστάσεως)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (4 χρόνια / 240 ECTS, Πτυχίο, Εξ αποστάσεως)

Διάρκεια Προγράμματος Σπουδών

4 έτη, 8 εξάμηνα

Τίτλος Σπουδών

Πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών

Επίπεδο

Πτυχίο

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά

Είδος

Εξ αποστάσεως

Ελάχιστος αριθμός ECTS μονάδων

240

 
 

 

 

Σκοπος του προγραμματος σπουδων:

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε ανώτατο βαθμό ποιότητας, στους λειτουργικούς κλάδους της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών.

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει την επιχειρηματική κοινότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για τήρηση ακριβών λογιστικών αρχείων και λήψη ορθών οικονομικών αποφάσεων. Το πρόγραμμα έλαβε υπόψη το γεγονός ότι τα ακαδημαϊκά μαθήματα που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να προετοιμάσουν τους φοιτητές να ανταποκριθούν στις πρακτικές ανάγκες της βιομηχανίας και του Λογιστικού Επαγγέλματος. Οι κατόχοι του πτυχίου BA in Accounting and Finance του Philips University εξαιρούνται σε αρκετά θέματα από τις εξετάσεις από Διεθνή Επαγγελματικά Σώματα Λογιστών όπως: ICAEW, ACCA, CIMA, AIA (UK) , CPA Australia, CPA Ireland κ.ά.

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να προσφέρει στους φοιτητές:
• γνώση για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.
• εξοικείωση με τα εργαλεία της πληροφορικής για τη διαρκή ενημέρωσή τους και παρακολούθηση των ταχύτατα μεταβαλλόμενων χώρων της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.
• καλλιέργεια της σφαιρικής γνώσης του χώρου της Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης στη Διεθνή πραγματικότητα.
• εξειδικευμένες γνώσεις στους χώρους της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
• άρτια κατάρτιση σε θέματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική λειτουργία καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων.

Προσδοκωμενα μαθησιακα αποτελεσματα:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Συγκεκριμένα αναμένεται να είναι σε θέση να:
• Ετοιμάζουν και αναλύουν οικονομικούς και διαχειριστικούς λογαριασμούς, καταστάσεις και εκθέσεις καιπαρεχοντας , παράλληλα, τις κατάλληλες συμβουλές.

• Κατανοούν τους περιορισμούς που επιβάλλονται από οικονομικούς και νομικούς παράγοντες στους λογιστές και μανατζερς.

• Καταρτίζουν φορολογικούς υπολογισμούς και να παρέχουν συμβουλές για προσωπικά και εταιρικά φορολογικά θέματα.

• Εφαρμόζουν τη θεωρία και τεχνικές οικονομικής διαχείρισης και να δίνουν τις κατάλληλες συμβουλές σχετικά με τη χρηματοδότηση, τις επενδύσεις και τη κατανομή των πόρων.

• Επικοινωνούν και εφαρμόζουν τη γνώση και την κατανόηση των αρχών της διαχείρισης συστημάτων πληροφοριών επιχειρήσεων σε κατάλληλο επίπεδο.

• Εφαρμόζουν τις αρχές του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου σε σχέση με τον οικονομικό έλεγχο, τον λογιστικό έλεγχο, τη λογοδοσία και τη διασφάλιση.

Ο συνδυασμός συγκεκριμένων ενοτήτων λογιστικής και χρηματοοικονομικής με μια ευρύτερη κατανόηση των επιχειρήσεων δίνει στους αποφοίτους μια ισχυρή βάση στα θέματα και μια εφαρμογή του τρόπου εφαρμογής της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής σε πραγματικές επιχειρηματικές καταστάσεις.

Οι απόφοιτοι με λογιστικές και χρηματοοικονομικές δεξιότητες είναι σε συνεχή ζήτηση σε όλο τον κόσμο, με τους απόφοιτους να απολαμβάνουν σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, από τις εταιρείες Επαγγελματικής Λογιστικής έως τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις.

• Να κατανοούν απλά και σύνθετα θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής με βάση τόσο τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

• Να εφαρμόζουν τις γνώσεις κοστολόγησης για τον ορθό υπολογισμό του κόστους των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση, την κατάρτιση αποτελεσματικών προϋπολογισμών και τη λήψη επιτυχών διοικητικών αποφάσεων

• Να αναλύουν τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και να εκτιμούν τη θεμελιώδη αξία τους με την εφαρμογή των κατάλληλων υποδειγμάτων αποτίμησης

• Να κατανοούν σύνθετα νομικά θέματα των επιχειρήσεων και να εξοικειώνονται με τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά του νομικού πλαισίου της Κύπρου

• Να αξιολογούν θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και προγραμματισμού των επιχειρήσεων και να εξοικειώνονται με τη λήψη αποφάσεων για τη μερισματική πολιτική, την κεφαλαιακή διάρθρωση, τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, τη διαχείριση κινδύνου, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές κλπ.

• Να κατανοούν τη λειτουργία των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και πώς αυτές επιδρούν στην οικονομική πολιτική και στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις

Κριτηρια εισδοχης φοιτητων:

Για την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα απαιτούνται :

Απολυτήριο εξατάξιας Δημόσιας ή Ιδιωτικής Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης εγκεκριμένη επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Επιπλέον, ο υποψήγιος φοιτητής είναι κάτοχος της Ελληνικής Γλώσσας και καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Επιτυχή προσωπική συνέντευξη με τον Υπεύθυνο εγγραφών του Πανεπιστημίου είτε αυτοπροσώπως, τηλεφωνικώς ή μέσω διαδικτύου.

Εξετάσεις κατάταξης
Οι υποψήφιοι φοιτητές δίνουν κατακτήριες εξετάσεις στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα μαθηματικά. Οι κάτοχοι του Γενικού Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης στα αγγλικά και μαθηματικά ή ισοδύναμου τίτλου εξαιρούνται από αυτή τη δοκιμασία.

Με το πέρας της διαδικασίας εισαγωγής και τον έλεγχο των σχετικών πιστοποιητικών ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής των νέων φοιτητών.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής παρέχονται στους φοιτητές υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου καθώς και φοιτητική ταυτότητα.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΤΟΣ 1

ΕΤΟΣ 2

ΕΤΟΣ 3

ΕΤΟΣ 4

Department Contact Info

Accounting & Finance Department

4-6 Lamias Street, 2001 Nicosia – Cyprus
P.O.Box 28008, 2090 Strovolos,
Nicosia – Cyprus

+357 2244 1860

Mon – Fri 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

Social Info