Συνέντευξη του κ. Φίλιππου Κωνσταντίνου, Προέδρου του Συμβουλίου του Philips University

Κύριε Πρόεδρε, Πώς αντιμετωπίζετε τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία και την εκπαίδευση στο Philips University;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία, όπως εκφράζονται και με την τελειοποίηση των μέσων επικοινωνίας έφεραν αλλαγές σε όλους ίσως τους τομείς της ζωής, επομένως και στην εκπαίδευση.

Η μορφή των επαγγελμάτων διαφοροποιείται και νέα εισέρχονται στο τοπίο της αγοράς.  Η διεθνοποίηση της οικονομίας και του ανταγωνισμού επιβάλλουν συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης, για να μπορεί να λειτουργεί στην ίδια πορεία με τις εξελίξεις και όχι πίσω απ’ αυτές. 

Η τεχνολογία ανοίγει κάθε μέρα νέους ορίζοντες στη γνώση με ιλιγγιώδη ταχύτητα, που δεν είναι εύκολο να την παρακολουθήσει κάποιος με «γυμνό μάτι». Το μέλλον «τρέχει» διαρκώς μπροστά και είμαστε αναγκασμένοι να κυνηγούμε την σκιά του. 

Εμείς στο Philips University, έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής της UNESCO για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, τις διακηρύξεις Συνόδων των Υπουργών Παιδείας της Ε.Ε. (Μπολόνια, Πράγα, Βερολίνο), το Ευρωπαϊκό Πνεύμα προσαρμόσαμε και εναρμονίσαμε τα προγράμματα με τις βασικές αρχές που διέπουν τις διακηρύξεις αυτές.  Εμβολιάσαμε προ καιρού τους δικούς μας σκοπούς και στόχους με τις πιο πάνω διακηρύξεις και είμαστε ευτυχείς, γιατί διαπιστώνουμε με χαρά ότι στον τομέα της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης προβλέψαμε ορθώς και υπό το ευρωπαϊκό πνεύμα  πρωτοπορούντες.

Το Philips University παρέχει εκπαίδευση η οποία δημιουργεί απόφοιτους με κριτική και δημιουργική σκέψη και βαθιά μόρφωση, με διάθεση να αμφισβητούν, να κρίνουν, να παράγουν ιδέες, μιας εκπαίδευσης που δεν παράγει ανθρώπους – εργαλεία για τις ανάγκες μόνον της παραγωγής, αλλά μια εκπαίδευση που μεταξύ άλλων, ενθαρρύνει την αγάπη, τη μέθεξη, τη φιλία, την συνεργασία και την συνυπευθυνότητα. 

Η πολυμορφία του χαρακτήρα των φοιτητών, η ανεξαρτησία τους και η ικανότητα τους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ακόμη κι η επιθυμία τους να προκαλούν αντίθετες απόψεις, εγγυώνται τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. 

Το Philips University προωθεί μέσων των προγραμμάτων σπουδών του την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και την αναγνώριση των κοινών αξιών.  Μελετά προσεκτικά τη φιλοσοφία, μέσω της οποίας άλλα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και Αμερικής οδηγήθηκαν σε μεταρρυθμίσεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και χαράσσει την πολιτική του.  Δεν επικαλούμαστε την εύκολη ρήση «ότι άλλο Ε.Ε., άλλο Αμερική, άλλο Κύπρος», αντίθετα υποστηρίζουμε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε υπό ποιες συνθήκες και με ποια φιλοσοφία άλλες χώρες της Ε.Ε. και της Αμερικής οδηγούνται σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά κέντρα.

Κύριε Πρόεδρε τι εννοείται με το χαρακτηρισμό «Καλλιέργεια Ευρωπαϊκού Πνεύματος στο οποίο αναφέρεστε στις ομιλίες σας»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παντού όπου δεσπόζει το ευρωπαϊκό πνεύμα βλέπει κανείς να εμφανίζεται το μέγιστο των αναγκών, το μέγιστο της εργασίας, το μέγιστο του κεφαλαίου, το μέγιστο των τροποποιήσεων της εξωτερικής φύσης, το μέγιστο της απόδοσης, το μέγιστο της φιλοδοξίας, το μέγιστο της ισχύος, το μέγιστο των σχέσεων και των ανταλλαγών. Αυτό το σύνολο των μέγιστων τιμών είναι η Ευρώπη, η εικόνα της Ευρώπης.  Εκείνο που είναι σημαντικό, είναι αυτό το μέγιστο να ισχύσει θετικά σε όλους τους τομείς. 

Γνωρίζουμε ότι στρατηγικός στόχος της Ε.Ε. είναι να καταστεί η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη γνωσιοκεντρική οικονομία ανά την υφήλιο, και να δημιουργήσει την «Ευρώπη της γνώσης».  Στόχοι της Ε.Ε. είναι τα συστήματα εκπαίδευσης των κρατών μελών να διέπονται από τις ίδιες αρχές και να έχουν κοινές επιδιώξεις.

Η Ευρώπη ορθώς απαιτεί από τον Ευρωπαίο νέο να σέβεται τους άλλους, να μπορεί να ζει με την διαφορετικότητα και να συνεργάζεται εποικοδομητικά. 

Εμείς θέλουμε το νέο να μάθει να προσφέρει στη κοινή προσπάθεια ανάλογα με τις δυνατότητες του, ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να του ανταποδώσει μια ποιοτική και άνετη ζωή.  Εμείς θέλουμε τον νέο να μάθει πρώτα να προσφέρει στα κοινά και ακολούθως υπεύθυνα και με πειθαρχία να απαιτεί και να παίρνει ό,τι του ανήκει. 

Μόνιμος στόχος του Philips University είναι η προσφορά εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, η οποία να καθιστά τους απόφοιτους επαρκείς και ικανούς να λειτουργούν δημιουργικά.  Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου μας προσπαθούν, προγραμματίζουν και δημιουργούν με πνεύμα συνεργασίας, πραγματικά αξιόλογο έργο, ως διδάσκοντες και ως ερευνητές.

Κύριε Πρόεδρε, ποιος είναι ο βασικός στρατηγικός στόχος του Philips University;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επιτρέψετε μου να τονίσω ότι τόσο το Συμβούλιο όσο και η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου έχουμε βάλει ψηλά τον πήχη και επιδιώκουμε τη συνεχή αναβάθμιση τόσο των επιπέδων του Πανεπιστημίου όσο και την λειτουργία του.  Μοναδική έγνοια, φροντίδα και προσπάθεια μας είναι το καλό και η πρόοδος των φοιτητών μας.

Το Philips University οραματίζεται να διαγράψει μια παγκόσμια πορεία και να θέσει τη σφραγίδα του στο χώρο της Διδασκαλίας, της Έρευνας και της Προσφοράς στην κοινωνία.

Τα αρμόδια σώματα του Πανεπιστημίου μας μελετούν την ίδρυση Ιατρικής Σχολής, Νοσοκομείου και Επιστημονικού Κέντρου Ερευνών κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2021 – 2022 καθώς και την συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού. 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση αναφέρω ότι το ακαδημαϊκό Προσωπικό του Πανεπιστημίου μας ενισχύεται συνεχώς και το ζητούμενο δεν είναι η εκπόνηση έρευνας μόνο από το Ακαδημαϊκό Προσωπικό αλλά και από τους φοιτητές. Φιλοδοξία μας είναι να καταστούν οι φοιτητές μας όχι μόνο κυψέλη γνώσεων αλλά και δέκτες ποιοτικής παιδείας, πρωτίστως όμως επαρκείς και δημιουργικοί επιστήμονες και ανεξάρτητοι ερευνητές.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του στρατηγικού πυλώνα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναδείξει την νήσο μας ως ένα Περιφερειακό Διεθνές Κέντρο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Έρευνας, συνεπώς, στόχος του Philips University είναι να καταστεί το Πανεπιστήμιό μας Φάρος Ποιοτικής Εκπαίδευσης Διεθνούς Ακτινοβολίας.

Κύριε Πρόεδρε, πώς αντιμετωπίσατε την πανδημία COVID-19;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού αλλά και στη δημιουργία της απαιτούμενης υποδομής και συστήματος για προσφορά προγραμμάτων σπουδών εξ αποστάσεως, το Philips University, έχει ήδη επενδύσει μεγάλα ποσά για την απόκτηση και την εγκατάσταση της αναγκαίας ηλεκτρονικής υποδομής και τη δημιουργία μονάδας εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Philips University:

Φάρος Ποιοτικής Εκπαίδευσης Διεθνούς Ακτινοβολίας