Συμβουλευτική στον Τομέα των Εξαρτήσεων: Πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα από το Philips University

Το Philips University, συμβάλλοντας ενεργά στην αντιμετώπιση του μεγάλου εθνικού προβλήματος των εξαρτήσεων, ανάπτυξε και θα ξεκινήσει να προσφέρει με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τον Φεβρουάριο του 2022 το πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Συμβουλευτική στον Τομέα των Εξαρτήσεων.

Το μοναδικό στο είδος του στη χώρα μας και ένα από ελάχιστα στην Ευρώπη μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Συμβουλευτική στον Τομέα των Εξαρτήσεων (MSc) με δυο κατευθύνσεις, την κατεύθυνση στη Συμβουλευτική Πρόληψης των Εξαρτήσεων και την κατεύθυνση στη Συμβουλευτική Παρεμβάσεων στις Εξαρτήσεις, έχει ήδη αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ) με έγκριση έναρξης το Εαρινό Εξάμηνο 2022, δηλαδή τον Φεβρουάριο 2022. Παράλληλα, το Philips University έταξε ως στρατηγικό του στόχο να καταστεί πανεπιστημιακό κέντρο αριστείας στον τομέα της εκπαίδευσης και συμβουλευτικής στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

Το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών θα προσφέρεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (online). Έχει σκοπό  την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στους άξονες: (α) στοχευμένη θεωρία, (β) εποπτευόμενη πρακτική άσκηση, (γ) προσωπική ανάπτυξη, (δ) εφαρμοσμένη έρευνα, και να τους καταστήσει  ικανούς να παρέχουν τις συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες τους  στους εμπλεκόμενους /επηρεαζόμενους συνανθρώπους μας. Το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται σε τρία  (3) εξάμηνα.

Το Philips University δέχεται αιτήσεις εισδοχής στο εν λόγω πρόγραμμα σπουδών. Επιπλέον, ως κοινωνική προσφορά του Πανεπιστημίου, η υπηρεσία υποτροφιών του Philips University, προσφέρει υποτροφίες ύψους 50% των διδάκτρων σε όσους εγγραφούν και ξεκινήσουν τις σπουδές τους στο εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως πρόγραμμα σπουδών Συμβουλευτική στον Τομέα των Εξαρτήσεων (MSc)  κατά το Εαρινό εξάμηνο 2022, δηλαδή τον Φεβρουάριο του 2022 .