Πτυχίο στις Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία

Πτυχίο στις Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία αναγνωρισμένο από το Chartered Institute of Public Relations, UK

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη επιρροή και σημαντικό μέρος της μοντέρνας ζωής που καταλαμβάνουν τα Μέσα Ενημέρωσης και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αλλά και τον καινοτόμο χαρακτήρα της Ψηφιακής Οικονομίας η οποία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι επιχειρηματικές πράξεις, το Philips University προσφέρει το πρόγραμμα BA in Public Relations and Communication το οποίο προσφέρει Ακαδημαϊκές, Επαγγελματικές και Πρακτικές γνώσεις απαραίτητες για τη διαχείριση πελατών και προβλημάτων, διαχείριση Μέσων Επικοινωνίας και Κοινωνικής δικτύωσης και Ηθικής εξάσκησης επαγγέλματος. 

Το πτυχίο στις Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία (BA in Public Relations and Communication) είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και είναι κατάλληλο για να εξοπλίσει τον κάθε φοιτητή με δυνατές Επικοινωνιακές δεξιότητες απαραίτητες για τη προώθηση και διαχείριση της εικόνας Εταιριών, Οργανώσεων και Δημόσιων προσώπων αλλά και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης. Ειδικότερα, αυτό το πρόγραμμα σπουδών δημιουργήθηκε ενόψει του εξαγγελθέντος Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μοντέρνας ψηφιακής εποχής, χαρακτηριστικό το οποίο δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους αποφοίτους του, διότι και τους προετοιμάζει για την απόκτηση θέσης στη αναδυόμενη αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι αναγνωρισμένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) το οποίο πιστοποιεί και διασφαλίζει την ποιότητα και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση η οποία προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο.     

Σημαντικό επίτευγμα αποτελεί και η Αναγνώριση του προγράμματος σπουδών από το Chartered Institute of Public Relations (CIPR), UK, το οποίο αποτελεί το μοναδικό Chartered professional body for Public Relations Practitioners στην Ευρώπη. Η πιστοποίηση αυτή εξασφαλίζει τη διεθνή αναγνώριση της ποιότητας του Πτυχίου.  Συνεπώς, οι απόφοιτοι του πτυχίου των Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνιών από το Philips University ταυτόχρονα με τη απόκτηση του πτυχίου αποκτούν και το Δίπλωμα του CIPR, UK.

Στο επίκεντρο του Πανεπιστημίου είναι πάντα οι φοιτητές, στους οποίους προσφέρουμε τα απαραίτητα εφόδια για την επίτευξη των πραγματικών στόχων των.

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων προσαρμοσμένων στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής και κοινωνίας. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει τους τομείς της Εταιρικής Επικοινωνίας, Ηλεκτρονικών Δημοσίων Σχέσεων, Marketing, Συμπεριφοράς Καταναλωτή, Μέσων Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης,  Δημοσίων Σχέσεων, Στρατηγικής Διαχείρισης Επικοινωνίας και Διαχείρισης Κρίσεων.  Παράλληλα, το BA in Public Relations and Communication προσφέρει δυνατότητες απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας κατά τη διάρκεια των σπουδών μέσω της συμμετοχής των φοιτητών σε Internship.    

Συγκεκριμένα. το Philips University προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο βοηθά στη ανάπτυξη δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων οι οποίες έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά:

 • Επιχειρηματική γνώση – γνώση για το πως οι επιχειρήσεις και παρεμφερείς κλάδοι των Δημοσίων Σχέσεων, Marketing, Επικοινωνία Μέσων και Προώθησης, λειτουργούν και συνεργάζονται αποτελεσματικά
 • Τεχνολογικές Δεξιότητες – κατανόηση αποτελεσματικής χρήσης μέσων μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικών μέσων δικτύωσης για προώθηση εταιρίας/προϊόντος/υπηρεσιών, εγκαθίδρυσης και διατήρησης σχέσης εμπιστοσύνης με καταναλωτές και επενδυτές
 • Δεξιότητες Διαχείρισης Μέσων Επικοινωνίας – επιτυχής επικοινωνία και εγκαθίδρυσης σχέσεων με αντιπροσώπους τύπου, δημοσιογράφους και Influencers Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης για επιτυχημένη προώθηση και διαχείριση της εικόνας και φήμης πελατών
 • Δεξιότητες Επικοινωνίας – γραπτές, προφορικές, οπτικές δεξιότητες επικοινωνίας απαραίτητες για την επιτυχή διάδοση πληροφοριών
 • Δεξιότητες Διοργάνωσης – επιτυχής οργάνωση, διαχείριση και διοργάνωση event και project
 • Δεξιότητες Οργάνωσης – επιτυχής διαχείριση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων σχεδιασμένα για πελάτες

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να βρουν εργασία σε τομείς που συμπεριλαμβάνουν:

 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Marketing
 • Οργανισμούς Μέσων Επικοινωνίας
 • Διαφημιστικές Εταιρίες
 • Εταιρίες Δημοσίων Υποθέσεων

Συνεπώς, οι απόφοιτοι του προγράμματος που ενδιαφέρονται για ηγετικές θέσεις μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους ακολουθώντας το MBA διάρκειας 18 μηνών το οποίο προσφέρεται από το Philips University και στην αγγλική αλλά και ελληνική γλώσσα το οποίο δίνει δυνατότητα κατεύθυνσης σε τρεις τομείς αναλόγως με τον τομέα ενδιαφέροντος του φοιτητή, όπως:

 • Γενική Διοίκηση
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 • Διοίκηση Συστημάτων Υγείας

Το Philips University συνεχίζει να καινοτομεί και η ομάδα επιστημόνων του θα συνεχίσει την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών με βάση τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.