ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου

 Leymann Inventory of Psychological Terror” (LIPT)

 

Αγαπητές  και αγαπητοί  συνάδελφοι,

O Παγκόσμιος Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, ορίζει την παρενόχληση ως μια επαναλαμβανόμενη και αδικαιολόγητη συμπεριφορά προς έναν ή και περισσότερους εργαζόμενους που προκαλεί κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια τους.

Η άσκηση ψυχολογικής πίεσης στους χώρους εργασίας είναι ένα φαινόμενο που τον τελευταίο καιρό απασχόλησε εντονότερα την κοινωνία μας.

Με βάση τα πιο πάνω, διεξάγεται η παρούσα μελέτη με τίτλο: «Εκτίμηση του επιπολασμού του συνδρόμου ηθικής παρενόχλησης (Σύνδρομο Mobbing) στους επαγγελματίες υγείας.

Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή των απόψεων σας για την παρουσία ψυχολογικής βίας/ πίεσης στο χώρο εργασίας σας.  Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες προτού συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο.

Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις.  Ζητούμε μόνο την προσωπική σας άποψη. Μη σκέφτεστε πολύ, απαντήστε αυθόρμητα.

Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και ανώνυμη. Δεν χρειάζεται να αναφέρετε προσωπικά σας στοιχεία και οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές  και δεν πρόκειται  δημοσιοποιηθούν, αλλά προορίζονται να  χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αποτελεί αποδοχή συμμετοχής σας στην έρευνα.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνείτε:

Στην Κύπρο με:

  • Λεοντίου Ιωάννης: 99 438 156
  • Παυλάκης Ανδρέας: 99 314 033

Στην Ελλάδα με:

  • Μπίζα Λάμπρο: 69 7708 6949