Προκήρυξη θέσεων επισκεπτών-μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Το Philips University είναι αδειοδοτημένο και πλήρως αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία μετά από Ιδρυματική, Τμηματική και Προγραμματική αξιολόγηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ).

Το Πανεπιστήμιο προκηρύσσει θέσεις επισκεπτών – μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, οποιασδήποτε βαθμίδας), στα ακόλουθα  γνωστικά αντικείμενα:

Κοινοτική Νοσηλευτική,  Βασική Νοσηλευτική και  Συμπόνια,   Παθολογία για Νοσηλευτές,  Μαιευτική Νοσηλευτική, Συμβουλευτική Τοξικοεξάρτησης για Νοσηλευτές, Βιοχημεία και Βιοφυσική, Βακτηριολογία και Ιολογία, Επιδημιολογία, Προαγωγή Υγείας, και Έλεγχος Λοιμώξεων στη Νοσηλευτική, Μεθοδολογία της Έρευνας  και Δεοντολογία Συμβούλου Τοξικοεξαρτήσεων.

Για όλες θέσεις απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα και άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού σε ηλεκτρονική μορφή (conphil@philipsuni.ac.cy) τα ακόλουθα:

(α)       Επιστολή / Αίτηση

(β)       Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με λεπτομερή στοιχεία που αφορούν στην αναγνωρισμένη διεθνώς ακαδημαϊκή, ερευνητική, διοικητική εμπειρία και προσφορά στην κοινωνία.

(γ)        Τρεις συστατικές επιστολές

 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των πιο πάνω είναι η 7η Αυγούστου, 2023.

 

Philips University

Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού

Λαμίας 4-6
2001 Στρόβολος
Λευκωσία
Email: [email protected]         
Web: https://philipsuni.ac.cy/