Πρόσκληση σε συνάντηση αποφοίτων του Philips Cοllege με σκοπό τη Σύσταση Συνδέσμου Αποφοίτων (Alumni Association)