ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ PHILIPS UNIVERSITY KAI ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Μνημόνιο Συνεργασίας στην εκπαίδευση και στην έρευνα μεταξύ του Philips University και της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου υπεγράφη από τους προέδρους τους στο Συνεδριακό Κέντρο του Philips University, στο πλαίσιο εδραίωσης της μεταξύ τους συνεργασίας με σκοπό την κοινωνική προσφορά και τη συμβολή τους στην άμβλυνση κοινωνικών προβλημάτων, αλλά και με αφορμή τη δημιουργία του πρώτου μεταπτυχιακού προγράμματος επιπέδου Μαστερ «Συμβουλευτική στον Τομέα των Εξαρτήσεων» του Philips University, στην Κύπρο.

Ακολούθησε σεμινάριο με θέμα «Εξαρτήσεις: Κατάσταση στην Κύπρο και Συμβουλευτική Αντιμετώπισης» που διοργάνωσε το Philips University σε συνεργασία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, το ΚΕΝΘΕΑ, και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης. Στο Σεμινάριο αναλύθηκε η παρούσα κατάσταση και το θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με τις εξαρτήσεις στην Κύπρο, και οι τρόποι πρόληψης, παρέμβασης και θεραπείας που προσφέρονται. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η Συμβουλευτική στο φαινόμενο αυτό που ταλαιπωρεί τη κοινωνία μας γενικά, και ιδιαίτερα την οικογένεια και το πιο ευάλωτο μέρος της κοινωνίας μας, εφήβους και νεολαία.