Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Philips University και του University at Albany-State University of New York

Αντιπροσωπία του University at Albany-State University of New York, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου, επισκέφτηκε το Philips University, όπου σε ειδική τελετή υπεγράφη μνημόνιο πολύπλευρης συνεργασίας μεταξύ του Philips University και του University at Albany-State University of New York από τους προέδρους των δύο Πανεπιστημίων, καθηγητές Φίλιππο Κωνσταντίνου και Havidán Rodríguez. Της τελετής υπογραφής του μνημονίου προηγήθηκε σύσκεψη και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ υψηλού επιπέδου αντιπροσωπιών των δύο πανεπιστημίων.

Ανάμεσα στους τομείς που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο πανεπιστημίων, είναι και οι εξής:

Ανάπτυξη και προσφορά από κοινού προγραμμάτων σπουδών σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού μεταξύ των δύο πανεπιστημίων, ανταλλαγή φοιτητών, καθηγητών και ερυνητών, από κοινού ανάπτυξη και προσφορά σύντομης διάρκειας εκπαιδευτικών και πολιτιτστικών προγραμμάτων, κοινά ερευνητικά προγράμματα, καθώς και ευκαιρίες για μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές του ενός πανεπιστημίου να παρακολουθούν μαθήματα και να συμμετέχουν σε πρακτική άσκηση και έρευνα στο άλλο πανεπιστήμιο.