Χρήσιμες Πληροφορίες

Ι.  Πνευματικά Δικαιώματα

Αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα έργων διάνοιας (όπως λ.χ. βιβλία, φωτογραφίες, πίνακες, μουσική, κ.λ.π.), οι περιορισμοί στην χρήση τους καθορίζονται από τις νομοθεσίες  της εκάστοτε χώρα. Συνήθως, Ιδρύματα Πολιτισμού όπως Βιβλιοθήκες, Αρχεία, και Μουσεία εξαιρούνται για χάριν της εκπαιδευτικής έρευνας και προσωπικής σπουδής  με μη-κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Η χρήση φωτοτυπιών επιτρέπονται μέχρι ενός λογικού αριθμού (γνωστή ως fair use) που δεν επηρεάζει την εμπορικότητα του έργου και συνεπώς τα οικονομικά ωφέλη του δημιουργού του έργου.  Γι’ αυτό, οι φοιτητές προτρέπονται να σέβονται τους κανονισμούς για τα πνευματικά δικαιώματα των έργων διάνοιας όπως αυτά καθορίζονται από τον δικαιούχο τους.

 ΙΙ.  Χρόνος Διεκπεραίωσης

Όλες οι παραγγελίες που φθάνουν στην Υπηρεσία Διαδανεισμού παίρνουν σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία παραλαβής τους. Ο χρόνος, που θα είναι στη διάθεσή σας το ζητούμενο υλικό, εξαρτάται από τον τρόπο αποστολής του από τον προμηθευτή.

Για άρθρα απαιτούνται:

7-10 εργάσιμες μέρες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

12-15 εργάσιμες μέρες μέσω ταχυδρομείου

Για  βιβλία απαιτούνται:

15-30 εργάσιμες μέρες μέσω ταχυδρομείου

3-5 εργάσιμες μέρες μέσω courier

Εάν το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ήδη δανεισμένο, η Βιβλιοθήκη μας τοποθετείται σε λίστα αναμονής και ο χρόνος παραλαβής του παρατείνεται.

 

Υπεύθυνη Δήλωση Αιτητή

 Εγω , ο υποφαινόμενος δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου PHILIPS να χρησιμοποιεί τα προσωπικά μου δεδομένα που περιέχονται στην παρούσα αίτηση με σκοπό την επικοινωνία και ενημέρωσή μου για τα θέματα της Βιβλιοθήκης. Γνωρίζω το δικαίωμα μου σύμφωνα με τον κανονισμό προστασίας δεδομένων ΕΕ/2016/679 ότι μπορώ να αποσύρω την εξουσιοδότηση, να έχω πρόσβαση και να διορθώσω τα προσωπικά μου δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή με γραπτή αίτηση μου προς τη Βιβλιοθήκη του Philips.