ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ PHILIPS UNIVERSITY KAI ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

Υπεγράφη σήμερα Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022, από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Philips University κ. Φίλιππο Κωνσταντίνου και τον Πανιερώτατο  Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα, πρωτόκολλο συνεργασίας για την ίδρυση και λειτουργία από το Philips University και την Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής πανεπιστημιακού «Κέντρου Αριστείας για Κοινωνία, Επιστήμη και Πολιτισμό (ΚΑΚΕΠ)». Το ΚΑΚΕΠ λειτουργεί στο πλαίσιο λειτουργίας του Philips University με έδρα τις εγκαταστάσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής στο Επισκοπειό.

Οι σκοποί του ΚΑΚΕΠ είναι οι εξής:

  1. Η πρωτοβουλία και στήριξη ανάπτυξης και προσφοράς από το Philips University και στο πλαίσιο λειτουργίας του, καινοτόμων και υψηλού επιπέδου πτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς ή οργανισμούς, είτε σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, με επίκεντρο είτε την εξειδίκευση, είτε τη διεπιστημονικότητα στους τομείς της Κοινωνίας, της Επιστήμης και του Πολιτισμού.
  2. Η ενίσχυση και εμβάθυνση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, και η ανάδειξη του ΚΑΚΕΠ ως ερευνητικού προτύπου και σημείου αναφοράς στους τομείς της Κοινωνίας, της Επιστήμης και του Πολιτισμού.
  3. Η υποβολή ερευνητικών προτάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και στη συνέχεια υλοποίηση καινοτόμων αυτόνομων χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων, η συμμετοχή σε καινοτόμα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς ή/και ακαδημαϊκούς φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η συμβολή στην ανάπτυξη νέων επιστημονικών κατευθύνσεων στους τομείς που θεραπεύονται στο ΚΑΚΕΠ .
  4. Η διάχυση και διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, του ερευνητικού πνεύματος και δεοντολογίας, της πολιτισμικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας και της φιλανθρωπίας, και η ενημέρωση της κοινωνίας και των ενδιαφερομένων μερών σε θέματα που άπτονται των τομέων που θεραπεύονται στο ΚΑΚΕΠ.
  5. Η υλοποίηση συστηματικού και υψηλού επιπέδου εκδοτικού έργου, έχοντας ως βασική αρχή ότι η βασική και η εφαρμοσμένη έρευνα, καθώς και η πολιτισμική και καλλιτεχνική δημιουργία, πρέπει να προσφέρουν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και να έχουν κοινωνικό αντίκρισμα.
  6. Η διοργάνωση υψηλού επιπέδου συνεδρίων, σεμιναρίων κατάρτισης και επιμόρφωσης, ημερίδων, πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων, συναυλιών, εκθέσεων, κ.ά. στους τομείς που θεραπεύονται στο ΚΑΚΕΠ εντός και εκτός Κύπρου.