Σημαντική Έρευνα για το «Καλάθι του Νοικοκυριού» από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Philips University

Τεράστιο ενδιαφέρον προκάλεσε ανά το πανελλήνιο, τόσο στον δημόσιο/κυβερνητικό όσο και στον ιδιωτικό τομέα, η έρευνα και μελέτη «Ανάλυση Συμπεριφοράς των Τιμών των 51 Προϊόντων του Καλαθιού του Νοικοκυριού και Σύγκριση αυτών με τα Στοιχεία Τιμών της ΕΛΣΤΑΤ της Περιόδου Ιανουάριος – Νοέμβριος 2022» που εκπόνησαν από κοινού το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Κυπριακό Πανεπιστήμιο Philips University. Τα δύο συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, διενήργησαν την εν λόγω έρευνα κάνοντας στατιστική ανάλυση της εξέλιξης των τιμών των προϊόντων του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» τον Νοέμβριο, και σύγκρίνοντας τες με την εξέλιξη των τιμών ομοειδών προϊόντων στην αγορά, βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, τόσο στον ίδιο μήνα όσο και στο 10μηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, στα προϊόντα στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» καταγράφηκε τον Νοέμβριο μείωση της μέσης τιμής (μέσος όρος) κατά 6,45%, μείωση της διάμεσης τιμής (μεσαία τιμή στην κατάταξη των τιμών του κάθε προϊόντος)  κατά 6,32%,  και μείωση της κατώτατης τιμής κατά 6,56%,. Στο ίδιο διάστημα, οι τιμές των αντίστοιχων κατηγοριών (ομοειδών) προϊόντων στην αγορά αυξήθηκαν κατά 0,90%, άρα το όφελος είναι ακόμη μεγαλύτερο για τον καταναλωτή.  Επισημαίνεται ότι στο 10μηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 ο μέσος μηνιαίος ρυθμός αύξησης των τιμών των αντίστοιχων αγαθών ήταν 1,43%. «Ουσιαστικά, μέσα από τις μειώσεις που επιτεύχθηκαν  χάρις στην εφαρμογή του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» και σε διάστημα μόλις ενός μήνα, «σβήστηκαν» οι αυξήσεις  τιμών για πέντε μήνες», επισημαίνεται στην εν λόγω μελέτη.

Ως εκ τούτου, οι ερευνητές των δύο πανεπιστημίων καταλήγουν στο βασικό συμπέρασμα ότι το «Καλάθι του Νοικοκυριού» «έχει θετική επίδραση στον καταναλωτή», ενώ, ταυτόχρονα, αναδεικνύουν την αξία της πληροφορίας που δίνεται μέσω της δημοσιοποίησής των προϊόντων του «Καλαθιού» καθώς ο καταναλωτής μπορεί να εντοπίσει μέσω του κινητού ή του υπολογιστή του τα φθηνότερα προϊόντα από τις 51 κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο «Καλάθι του Νοικοκυριού».

Το Philips University καλεί τους αρμοδίους στην Κύπρο να μελετήσουν προσεκτικά την έρευνα/μελέτη αυτή εν όψει της σχεδιαζόμενης εφαρμογής του σχεδίου «Καλάθι του Νοικοκυριού» και στη χώρα μας.

13 Ιανουαρίου 2023

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την σχετική έρευνα