ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διάρκεια Προγράμματος σπουδών 18 μήνες, 3 εξάμηνα
Τίτλος Σπουδών MSc
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική ή Αγγλική.
Είδος Εξ αποστάσεως
Ελάχιστος αριθμός ECTS μονάδων 90

Σκοπος του προγραμματος σπουδων

Τι είναι η Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα;

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι η πρακτική της αλληλεπίδρασης στον πλανήτη. Το πράττουμε για να αποφύγουμε την εξάντληση των φυσικών πόρων και να θέσουμε σε κίνδυνο την δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες για υγιή ζωή, , τον αμόλυντο αέρα για να αναπνεύσουμε, καθαρό νερό για να πίνουμε και να ζούμε σε μέρη χωρίς τοξικές ουσίες.

Στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά, η βιωσιμότητα μπορεί να γίνει κρίσιμο επίκεντρο κέρδους για κάθε οργανισμό, με εξοικονόμηση ενέργειας, βελτιστοποίηση των πρώτων υλών, και αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Τα τελευταία χρόνια, όπως η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οι γονιδιακές/νανοτεχνολογίες έχουν επισημάνει συχνά την ανάγκη της κοινωνίας να προβληματίζεται και να διαχειρίζεται τους κινδύνους και την ηθική στις επιστήμες.

Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι οι εταιρείες λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές ευθύνες τους, ώστε να έχουν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις. Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την τοποθεσία ή το είδος τους, μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, αναδιαμορφώνοντας τις δραστηριότητές τους για την προστασία των φυσικών πόρων, τη μείωση των αποβλήτων, και την αντιμετώπιση απειλών από κλιματικές και τις καιρικές συνθήκες.

Για τις επιχειρήσεις η βιωσιμότητα σημαίνει τη λειτουργία μιας επιχείρησης μέσω βιώσιμων πρακτικών και την εξασφάλιση περαιτέρω αναπτυξιακών δυνατοτήτων χωρίς να προκαλείται υπερβολική ζημιά στο περιβάλλον.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές γενιές μας θα έχουν υγιή μέρη για να ζήσουν και να ελαχιστοποιήσουν τη ζημιά μας στα οικοσυστήματα βιοποικιλότητας της γης.

Στοχοι του Προγραμματος

Οι στόχοι του Προγράμματος είναι:

1. Η προσφορά δομημένης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης που να οδηγεί σε τίτλο σπουδών MSc στην Περιβαλλοντική Διαχείριση, σε μια από τις πιο κάτω ειδικεύσεις:

• Aειφόρος Διαχείριση Αποβλήτων
• Περιβαλλοντική Διαχείριση: Πολιτική, Οικονομικά και Πράσινη Λογιστική
• Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία

2. Η παροχή στους φοιτητές ολοκληρωμένης κατανόησης των περιβαλλοντικών ζητημάτων που απασχολούν τη σημερινή κοινωνία παγκοσμίως.

3. Η ανάπτυξη κριτικής κατανόησης της σημασίας της αειφόρου ανάπτυξης για τη μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, στο νερό και στη γη.

4. Η διερεύνηση της εκμετάλλευσης του φυσικού περιβάλλοντος και της σχέσης μεταξύ βιώσιμης περιβαλλοντικής διαχείρισης και φυσικών οικοσυστημάτων.

5. Η επισήμανση της ανάγκης ύπαρξης για περιβαλλοντικών επαγγελματιών που να κατανοούν τις προκλήσεις της βιώσιμης περιβαλλοντικής διαχείρισης.

6. Η προσφορά ενός προγράμματος σπουδών που να πληροί τα κριτήρια του Κυπριακού Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), και στοχεύει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις πιστοποίησης των πιο κάτω διεθνών επαγγελματικών σωμάτων.

* Τhe Chartered Institution of Water Environmental Management (CIWEM), και
* Το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Aξιολόγησης (ΙΕΜΑ).

Δομή του προγράμματος σπουδών MSc στην Περιβαλλοντική Διαχείριση

Δομικά Στοιχεία

Η περίοδος σπουδών για φοιτητές πλήρους φοίτησης είναι 18 μήνες (3 εξάμηνα). Ο κανονικός φόρτος σε κάθε εξάμηνο είναι 30 ECTS που διδάσκονται σε 13 εβδομάδες.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο έτσι ώστε να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν μια σταθερή γενική εκπαίδευση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση ακολουθούμενη από μια πιο εμπεριστατωμένη εκπαίδευση σε μια απο τις πιο κατω ειδικεύσεις της επιλογης τους:

• Αειφόρος Διαχείρηση Αποβλήτων
• Περιβαλλοντική Διαχείρηση: Πολιτική, Οικονομικά και Πράσινη Λογιστική
• Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία

Οι φοιτητές που σπουδάζουν στο πρόγραμμα MSc στην Περιβαλλοντική Διαχείριση υποχρεούνται να επιτύχουν σε ενενήντα (90) ECTS. Τριάντα (30) ECTS να προέρχονται από τα υποχρεωτικά (core) μαθήματα, τριάντα (30) ECTS από την Επιλεγμένη Ειδίκευση και τριάντα (30) ECTS από τη Διατριβή.

Απασχόληση

Απόφοιτοι του MSc στην Περιβαλλοντική Διαχείριση θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν στη χάραξη πολιτικής με τις κυβερνήσεις, στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, στη διαχείριση του περιβάλλοντος, στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στη βιωσιμότητα, στη διαβούλευση για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, στην εφαρμοσμένη έρευνα κ.α.

Προσδοκωμενα μαθησιακα αποτελεσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων

Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

• κατανοούν και αναλύουν σε βάθος τις επιπτώσεις της παρουσίας τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων στο περιβάλλον.
• εφαρμόζουν τεχνολογίες απολύμανσης είτε με συμβατικές μεθόδους είτε με νέες τεχνολογίες καθώς και συνδυασμό για την προστασία του περιβάλλοντος.
• είναι εξοικειωμένοι και γνώστες του ρόλου της επιστήμης και της κοινωνίας στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων.
• κατανοούν ότι ένα απόβλητο είναι χρήσιμο με την κατάλληλη επεξεργασία για τη μείωση του φορτίου ρύπων.
• κατανοούν βασικά θέματα Τοξικολογίας και περιγραφής των μηχανισμών γενικής τοξικότητας για τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία μετά την έκθεση στο περιβάλλον.
• προσδιορίζουν, αναλύουν, συνθέτουν και αξιολογούν τους περιβαλλοντικούς στρεσογόνου παράγοντες υγείας και κατανοεί τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επηρεάσουν την υγεία στις πιο κάτω ειδικεύσεις:

[1] ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ειδίκευση)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της ειδικότητας, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

• έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις για το πώς ένα απόβλητο μπορεί να είναι χρήσιμο με κατάλληλη επεξεργασία για τη μείωση του φορτίου ρύπων.
• έχουν αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της σχέσης περιβάλλοντος και ενέργειας.
• προβαίνουν σε περιβαλλοντική εκτίμηση για τη βέλτιστη ενεργειακή λύση.
• έχουν απόκτηση γνώσης σχετικά με την επεξεργασία αποβλήτων με νέες, φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες.

μπορούν να προσδιορίζουν την βέλτιστη διαδικασία για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας για την επίτευξη καλύτερης διάθεσης αποβλήτων μετά την επεξεργασία.

[2] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Ειδίκευση)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της ειδικότητας, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

• έχουν αποκτήσει γνώσεις να κατανοούν και να αποκτήσουν δεξιότητές στην πράσινη και βιώσιμη χρηματοδότηση
• γνωρίζουν τη Λογιστική βιωσιμότητας της Πράσινης Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών και τη λογοδοσία, ιδίως τι σημαίνει και γιατί είναι σημαντική η Πράσινη Λογιστική και τα Οικονομικά.
• ενισχύσουν τις γνώσεις και την κατανόησή τους για το φάσμα των πράσινων και βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών στον τραπεζικό, επενδυτικό και ασφαλιστικό τομέα.
• ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα και των επαγγελματιών του χρηματοπιστωτικού τομέα στην υποστήριξη της μετάβασης σε έναν κόσμο χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
• κατανοούν τις κύριες αιτίες της παραγωγής περιβαλλοντικού θορύβου και των αρνητικών επιπτώσεών της και, στη συνέχεια, να γνωρίζουν για τους κύριους στόχους της οδηγίας-πλαισίου για τον περιβαλλοντικό θόρυβο και τη σχετική νομοθεσία.
• εξοικειωθούν με σχετικές διεθνείς συμβάσεις, πρωτόκολλα και συμφωνίες, καθώς και με τα εξελικτικά βήματα συμφωνιών και συμβάσεων.
• προσεγγίζουν βασικά χαρακτηριστικά της περιβαλλοντικής πολιτικής, έτσι ώστε οι γνώσεις και οι αρχές να μπορούν στη συνέχεια να προωθηθούν σε κοινωνικές ομάδες και θεσμοθετημένους οργανισμούς που εμπλέκονται σε περιβαλλοντικά θέματα.
• γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της περιβαλλοντικής πολιτικής στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, τις αποφάσεις της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, τον ρόλο της πράσινης οικονομίας και τους περιβαλλοντικούς στόχους.
• κατανοούν τις αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής, στις οποίες βασίζεται η Περιβαλλοντική Διαχείριση.
• προσδιορίζουν τα στάδια της ανάλυσης κινδύνου

[3] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (Ειδίκευση)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της ειδικότητας, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

• κατανοούν τη δομή και τη φυσιολογία διαφόρων ειδών μικροοργανισμών (βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα, ιούς), τη βιοποικιλότητά τους και τις αλληλεπιδράσεις τους με το περιβάλλον.
• κατανοούν βασικά ζητήματα που σχετίζονται με το μεταβολισμό, συμπεριλαμβανομένων των εννοιών της αερόβιας και αναερόβιας αναπνοής.
• γνωρίζουν τη βασική γενετική, συμπεριλαμβανομένης της μεταγραφής και της μετάφρασης.
• κατανοούν τη μικροβιακή οικολογία σε σχέση με τις μικροβιακές αλληλεπιδράσεις, τη διαδοχή και την ανάπτυξη της κοινότητας.
• γνωρίζουν τις βασικές αρχές της μικροβιακής ανάπτυξης και το ρόλο τους στην ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών, στις διεργασίες βιοαποικοδόμησης ρύπων και σε διάφορες Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές.
• είναι ειδικευμένοι με κλασικές και σύγχρονες τεχνικές μικροβιολογικής ανάλυσης.
• να εξοικειωμένοι με τους τύπους ρύπανσης (ρύπανση του αέρα, του εδάφους και των υδάτων) και να μπορούν να αξιολογούν τους περιβαλλοντικούς παράγοντες άγχους στην υγεία στο πλαίσιο των επιπτώσεων στην υγεία που προκαλούν.
• είναι εξοικειωμένοι με την περιβαλλοντική και μοριακή επιδημιολογία.
• είναι εξοικειωμένη με την τοξικολογία, και να μπορούν να περιγράψουν τους γενικούς μηχανισμούς τοξικότητας για την πρόκληση επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία μετά την έκθεση στο περιβάλλον.
• γνωρίζουν πολιτικές και πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης.
• αξιολογήσουν εργαστηριακά αναλυτικά δεδομένα διαφόρων παραμέτρων που σχετίζονται με τη ρύπανση.
• χρησιμοποιούν εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης κινδύνου και αξιολόγησης κινδύνου στη διαχείριση της περιβαλλοντικής υγείας.
• προγραμματίζουν την αποκατάσταση των μολυσμένων περιοχών επιλέγοντας τις κατάλληλες μεθόδους λαμβάνοντας υπόψη το κόστος.
• γνωρίζουν βιώσιμες λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήματα με έμφαση στις εφαρμογές πράσινης χημείας.
• γνωρίζουν θέματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δομικά Στοιχεία

Η περίοδος σπουδών για φοιτητές πλήρους φοίτησης είναι 18 μήνες (3 εξάμηνα). Ο κανονικός φόρτος σε κάθε εξάμηνο είναι 30 ECTS που διδάσκονται σε 13 εβδομάδες.
Το πρόγραμμα είναι δομημένο έτσι ώστε να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν μια σταθερή γενική εκπαίδευση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση ακολουθούμενη από μια πιο εμπεριστατωμένη εκπαίδευση σε μια από τις πιο κάτω ειδικεύσεις της επιλογής τους:
• Αειφόρος Διαχείριση Αποβλήτων
• Περιβαλλοντική Διαχείριση: Πολιτική, Οικονομικά και Πράσινη Λογιστική
• Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία

Οι φοιτητές που σπουδάζουν στο πρόγραμμα MSc στην Περιβαλλοντική Διαχείριση υποχρεούνται να επιτύχουν σε ενενήντα (90) ECTS. Τριάντα (30) ECTS να προέρχονται από τα υποχρεωτικά (core) μαθήματα, τριάντα (30) ECTS από την Επιλεγμένη Ειδίκευση και τριάντα (30) ECTS από τη Διατριβή.
Απασχόληση

Απόφοιτοι του MSc στην Περιβαλλοντική Διαχείριση θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν στη χάραξη πολιτικής με τις κυβερνήσεις, στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, στη διαχείριση του περιβάλλοντος, στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στη βιωσιμότητα, στη διαβούλευση για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, στην εφαρμοσμένη έρευνα κ.α.

Κριτηρια εισδοχης φοιτητων

Γενικά Κριτήρια για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

• Πτυχίο ή ισοδύναμο προσόν από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο και
• Επάρκεια στην ελληνική γλώσσα

Οι φοιτητές που παρακολουθούν τα προγράμματα του Philips University που προσφέρονται με τη μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εκτός από τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις του προγράμματος, πρέπει να έχουν ικανοποιητικό επίπεδο ψηφιακών και τεχνολογικών γνώσεων και να έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή με ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο, ηχεία, μικρόφωνο και κάμερα.

Αναγνώριση Προηγούμενης Μάθησης

Με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου, στους φοιτητές αναγνωρίζονται μαθήματα, θέμα προς θέμα μέχρι 15 ECTS του προγράμματος, για τα οποία αξιολογήθηκαν με επιτυχία στα πλαίσια προηγούμενης φοίτησης σε προγράμματα του αυτού τύπου, σε αναγνωρισμένα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Διδακτικο Προσωπικο


Κριτηρια Αποφοιτησης

Για την λήψη του ΜSc στην Περιβαλλοντική Διοίκηση, ο φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει τουλάχιστο ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που κατανέμονται ως εξής: 30 από υποχρεωτικά μαθήματα, 30 από την επιλεγμένη ειδικότητα σπουδών και 30 ECTS από την Διατριβή.

Department Contact Info

Department of Social and Behavioral Sciences

4-6 Lamias Street, 2001 Nicosia – Cyprus
P.O.Box 28008, 2090 Strovolos,
Nicosia – Cyprus

+357 2244 1860

Mon – Fri 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

Social Info