Πρακτική/ Διδακτική Άσκηση

ΠΔΕ-122Πρακτική/ Διδακτική Άσκηση

Department : Business Adminstration
Level : MBA
Credit : 10
More Detail

ΠΔΕ-121Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων

Department : Business Adminstration
Level : MBA
Credit : 10
More Detail

ΠΔΕ-120Θεωρίες Μάθησης, Διδασκαλίας και Αξιολόγησης

Department : Business Adminstration
Level : MBA
Credit : 10
More Detail

Search For Courses