Εισαγωγή στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

HCA-602Εισαγωγή στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Department : Business Adminstration
Level : MBA
Credit : 5
More Detail

GMA-607Στρατηγικό Μάνατζμεντ Πληροφοριακών Συστημάτων

Department : Business Adminstration
Level : MBA
Credit : 5
More Detail

ENV-126Διαχείριση Περιβαλλοντικού Κινδύνου

Department : Business Adminstration
Level : MBA
Credit : 5
More Detail

ENV-124Αρχές Πράσινης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Department : Business Adminstration
Level : MBA
Credit : 5
More Detail

Search For Courses