Διεθνές Μάρκετινγκ

GMA-606Διεθνές Μάρκετινγκ

Department : Business Adminstration
Level : MBA
Credit : 5
More Detail

GMA-605Θεμέλια Ηγεσίας και Διαχείριση Αλλαγών

Department : Business Adminstration
Level : MBA
Credit : 5
More Detail

GMA-602Στρατηγικό Μάνατζμεντ

Department : Business Adminstration
Level : MBA
Credit : 5
More Detail

ENV-120Εισαγωγή στην Αειφόρο Ανάπτυξη

Department : Business Adminstration
Level : MBA
Credit : 5
More Detail

Search For Courses