Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά

GMA-604Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά

Department : Business Adminstration
Level : MBA
Credit : 5
More Detail

GMA-603Διοίκηση Επιχειρηματικών Λειτουργιών και Διαδικασιών

Department : Business Adminstration
Level : MBA
Credit : 5
More Detail

GMA-601Επιχειρηματική Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων

Department : Business Adminstration
Level : MBA
Credit : 5
More Detail

GMA-599Οικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων 1

Department : Business Adminstration
Level : MBA
Credit : 5
More Detail

Search For Courses