Διεθνές Μαρκετινγκ

IEN 606Διεθνές Μαρκετινγκ

Department : Business Adminstration
Level : Postgraduate
Credit : 6
More Detail

IEN 603Επιχειρηματικότητα και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Department : Business Adminstration
Level : Postgraduate
Credit : 7
More Detail

IEN 602Καινοτομία, Δημιουργικότητα και Επιχειρηματικότητα

Department : Business Adminstration
Level : Postgraduate
Credit : 5
More Detail

IEN 601Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Department : Business Adminstration
Level : Postgraduate
Credit : 6
More Detail

Search For Courses