Διατριβή Μάστερ

GMA 611Διατριβή Μάστερ

Department : Business Adminstration
Level : Postgraduate
Credit : 12
More Detail

HCM 607Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας

Department : Business Adminstration
Level : Postgraduate
Credit : 6
More Detail

HCA 606Διαχείριση Κινδύνων-Ρίσκου στις Υπηρεσίες Υγείας

Department : Business Adminstration
Level : Postgraduate
Credit : 6
More Detail

HCA 604Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες Υγείας

Department : Business Adminstration
Level : Postgraduate
Credit : 6
More Detail

Search For Courses