Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας των Υπηρεσιών Υγείας

HCA 605Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας των Υπηρεσιών Υγείας

Department : Business Adminstration
Level : Postgraduate
Credit : 7
More Detail

HCA 603Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Department : Business Adminstration
Level : Postgraduate
Credit : 7
More Detail

HCA 602Εισαγωγή στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Department : Business Adminstration
Level : Postgraduate
Credit : 6
More Detail

HCA 601Υπηρεσίες Υγείας, Μια Προσέγγιση Διοικητικών Οικονομικών

Department : Business Adminstration
Level : Postgraduate
Credit : 6
More Detail

Search For Courses