Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά

GMA 604Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά

Department : Business Adminstration
Level : Postgraduate
Credit : 6
More Detail

GMA 603Διοίκηση Επιχειρηματικών Λειτουργιών και Διαδικασιών

Department : Business Adminstration
Level : Postgraduate
Credit : 6
More Detail

GMA 602Στρατηγικό Μάνατζμεντ

Department : Business Adminstration
Level : Postgraduate
Credit : 7
More Detail

GMA 601Επιχειρηματική Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων

Department : Business Adminstration
Level : Postgraduate
Credit : 5
More Detail

Search For Courses