Οικονομικά Οργάνωσης και Στρατηγικής

GMA 609Οικονομικά Οργάνωσης και Στρατηγικής

Department : Business Adminstration
Level : Postgraduate
Credit : 6
More Detail

GMA 608Διεθνείς Επιχειρήσεις

Department : Business Adminstration
Level : Postgraduate
Credit : 7
More Detail

GMA 606Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Department : Business Adminstration
Level : Postgraduate
Credit : 6
More Detail

GMA 605Θεμέλια Ηγεσίας και Αλλαγής

Department : Business Adminstration
Level : Postgraduate
Credit : 5
More Detail

Search For Courses