Επιχειρηματικά Παιχνίδια και Στρατηγικές

BSM 431Επιχειρηματικά Παιχνίδια και Στρατηγικές

Department : Accounting and Finance
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

BSM 420Η Δυναμική της Κυπριακής Οικονομίας ΙΙ

Department : Accounting and Finance
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

BIS 422Διαχειριστική Έρευνα και Έκθεση

Department : Accounting and Finance
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

ACF 425Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Department : Accounting and Finance
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

Search For Courses