Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

BSM 419Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Department : Accounting and Finance
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

BSM 410Η Δυναμική της Κυπριακής Οικονομίας Ι

Department : Accounting and Finance
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

ACF 433Αειφόρος Λογιστική

Department : Accounting and Finance
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

Search For Courses