Διεθνές Μάνατζμεντ I

BSM 311Διεθνές Μάνατζμεντ I

Department : Accounting and Finance
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

ACF 432Ανάλυση Δεδομένων

Department : Accounting and Finance
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

ACF 347Φορολογία ΙΙ

Department : Accounting and Finance
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

ACF 346Λογιστικός Έλεγχος ΙI

Department : Accounting and Finance
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

Search For Courses