Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διαχείριση

BSM 322Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διαχείριση

Department : Accounting and Finance
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

ACF 329Εταιρική Διακυβέρνηση

Department : Accounting and Finance
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

ACF 323Προηγμένη Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

Department : Accounting and Finance
Level : Undergraduate
Credit : 5
More Detail

Search For Courses