Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία

Κωδικός Μαθήματος:

HIS 180

Τίτλος Μαθήματος:

Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η επισκόπηση των ιστορικών γεγονότων στην Ευρώπη από το 1850. Κύριος στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τα βασικά ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ευρώπη από το 1850 μέχρι σήμερα,  και τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στη διαμόρφωση της Παγκόσμιας Ιστορίας.