Ρωμαϊκό Δίκαιο

Κωδικός Μαθήματος:

LAW 502

Τίτλος Μαθήματος:

Ρωμαϊκό Δίκαιο

ECTS:

5

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών σε βασικές έννοιες, θεματικές και επιστημολογικές εξελίξεις της Ιστορίας του Ρωμαϊκού Δικαίου και η κατανόηση της εξέλιξης των θεσμών και πηγών καθώς και η επιβίωσή τους μέχρι σήμερα.